Klientský portál

Czech-us.cz a Injoy.sk

 
 

Jak pracovat s tímto portálem?

Cílem tohoto portálu je, abyste základní informace o sobě a o svém programu mohli koordinátorovi vyplnit sami, a tím zjednodušili komunikaci. Sami budete mít vždy přístup k těmto informacím. 

Do tohoto portálu dostanete přístup až poté, kdy vám koordinátor programu vygeneruje pozvánku, která vám přijde na e-mail zadaný při registraci. V portále vyplňte jen ty údaje, o které vás koordinátor požádá. 

Pokud jste již měli přístup do starých portálů portal.czech-us.cz a portal.injoy.sk, budete se muset i zde znovu registrovat na základě pozvánky od koordinátora. 

Jelikož tento portál funguje krátce, prosíme vás, informujte nás o jeho chybách a nedostatcích na e-mail crm@czech-us.cz (nejlépe s print screeny). Děkujeme.

 

Chci více informací o programech: